"Item je velmi užitečné & prospěšné osvojit si správné taneční způsoby, jelikož z toho může vzejít mnoho dobrého."
- Jacques Moderne