Les Basses Danses de Marguerite d'Autriche
...překlad francouzského rukopisu o nízkých tancích...

Tuten překlad vlastně vznikl mimochodně, při zkoumání Arbeauovského basse danse. Hlavně páně kanovníkovo popis několika kroků nedal Půovi spát. A tak mě vyštval nejdřív do Areny, pak sem a záhy mě dožene i do Moderna a Coplanda. To je tak, když máte za krkem fanatického medvěda.
A ještě mě ten neřád pořád plácal přes prsty, že prý tlumočím volně až svévolně. Že tak hutný text vyžaduje nějakou terminologickou přesnost. A doslovnost na úkor libozvučné a malebně hladké češtiny. Myslel jsem, že vyskočím z plyše, ale nakonec jsem mu musel dát za pravdu.
Drze jsme preložili názvy kroků, to pro snazší čtení textu a hlavně kvůli ohebnosti (Pú je čím dál tím kulatější). Nicméně pro větší osvětu uvádíme neustále za nedokonalými českými termíny i jejich originální znění.
Transkripce zachovává délku řádků původního textu, občas to vypadá dosti nelibě, žel je to tak přesné a správné. Překlad naopak pochopitelně plyne jako souvislý text.
Číslování stránek odpovídá originálu - jako vidno, je původní spis uspořádán dosti obskurně. Stávající pořadí určili transkribtoři, podle smyslu. Shodou okolností odpovídá i řazení stránek v tisku z Toulouze.
Překlad je pochopitelně zrcadlový. Kochejte se uleželou franštinou dosytosti. I my jsme z ní byli dlouho paf.
Pod transkripcí jsou podepsáni Lieven Baert a Veerle Fack.


[Folio 1 recto]

Pour lart et instruction de basse danse il est a noter que la
basse danse tout premier est en trois parties devisees.
Cest assavoir en grande mesu[r]e, en moienne mesure, et en
petite mesure. La grande mesure pour entree de basse danse se
doibt marchier par une desmarche, puis par ung branle,
puis par deux pas simples, puis par chincq pas doubles, puis
par deux pas simples comme devant, puis trois desmarches
puis faut faire ung branle.
[Folio 1 recto]

K provozování a vyučování umění nízkého tance je třeba vědět, že každý nízký tanec se v první řadě skláda ze tři částí: a to totiž z velké míry0 (grande mesure), střední míry (moienne mesure) a malé míry (petite mesure). Velkou míru (grande mesure), kterou se nízký tanec otevírá, je třeba tančit1 jedním zákrokem (desmarche), po něm provést bránl (branle), pak dva jednoduché kroky (pas simple), pak pět kroků dvojitých (pas double), pak jako před tím dva kroky jednoduché (pas simple), pak tři zákroky (desmarche) a pak je třeba provést bránl (branle).
[Folio 1 verso]

La moienne mesure se doibt marchier par deux pas simples,
puis par trois pas doubles, puis par deux pas simples,
puis trois desmarches, puis faut faire ung branle.

La petite mesure se doibt marchier par deux pas simples,
puis ung pas double, puis deux pas simples, puis trois
desmarches et puis ung branle.

Et si est a savoir que deux pas simples, ung pas double,
une desmarche et ung branle occupent autant de temps
lung comme lautre.
[Folio 1 verso]

Střední míru (moienne mesure) je třeba tančit dvěma jednoduchými kroky (pas simple), pak třemi kroky dvojitými (pas double), pak dvěma kroky jednoduchými (pas simple), pak třemi zákroky (desmarche) a pak je třeba provést bránl (branle).

Malou míru (petite mesure) je třeba tančit dvěma kroky jednoduchými (pas simple), pak jedním krokem dvojitým (pas double), pak dvěma kroky jednoduchými, pak třemi zákroky (desmarche) a pak jedním bránlem (branle).

A je třeba vědět, že dva jednoduché kroky (pas simple), jeden krok dvojitý (pas double), jmenovaný zákrok (desmarche) a bránl (branle) trvají jeden jako druhý stejně dlouhou dobu.
[Folio 4 verso]

Cest adire que chascun deulz doibt occuper une note
de basse danse entiere, cest assavoir deux pas simples une
note, ung pas double une note, une desmarche aussi une note,
et pareillement ung branle.

Et en ces choses cy est la basse danse vraye et acomplie
du tout.

Note que toute basse danse se commenche par desmarche
et se finne par branle et se nomme basse danse pour ce
que on la ioue selon maie[u]r parfait, et pour ce que quant
on la danse on va en paix sans soy demener le plus gracieusement
que on peult.
[Folio 4 verso]

Tím se myslí, že každý z nich musí trvat jednu notu nízkého tance; jmenovitě dva jenoduché kroky (pas simple) jednu notu, jeden dvojitý krok (pas double) jednu notu, jeden zákrok (desmarche) také jednu notu a stejně tak i bránl (branle).

Zachovají-li se tyto věci, je nízký tanec dobrý a po všech stránkách patřičný.

Povšimni si, že každý nízký tanec začíná zákrokem (desmarche) a končí bránlem (branle) a říká se mu nízký tanec, protože se hraje v durové tónině2 a protože když jej tančíme, kráčíme klidně a bez spěchu, nejdůstojněji, jak jen můžeme.
[Folio 4 recto]

Item il est a noter quil y a deux manieres de bassez dansez:
cest assavoir basse danse mineur et basse danse maieur.
Basse danse maieur se commence par basse danse, et pour la
premiere note qui est nommee desmarche on fait reverence
a la femme en soy enclinant vers elle, et ceste inclination se
doibt faire du pie senestre.

Basse danse mineur se commence par pas de breban et de la
premiere note de la basse danse on ne fait point de reverence
a la femme.
[Folio 4 recto]

Item je třeba poznamenat, že nízkých tanců jsou dva druhy. Nízký tanec menší (basse danse mineur) a nízký tanec větší (basse danse majeur). Nízký tanec větší (basse danse majeur) se začíná nízkým tancem3 a na první notu, které se říká zákrok (desmarche), se v něm provádí poklona (reverence) ženě tak, že se k ní nakloníme, toto naklonění se provádí levou nohou.

Nízký tanec menší (basse danse mineur) začíná brabantským krokem4 (pas de breban) a na první notu nízkého tance se žádná pokolna (reverence) dámě neprovádí.
[Folio 2 recto]

Ytem pour au vray danser une basse danse deux choses sont requises:
premierement que on sache le nombre des pas dune chascune
basse danse; secondement que on les sache marchier du nombre
des pas. Une chascune basse danse le vous demonstrera puis quil
a este devise du nombre de pas dune chascune basse danse il faut
et si est de necessite de demonstrer et ensigner la maniere comment
on doibt marchier ces dis pas.
[Folio 2 recto]

Item je ke správnému tančení nízkého tance zapotřebí dvou věcí, zaprvé abychom znali počet kroků v tom kterém nízkém tanci. Zadruhé abychom věděli, jak provádět ten všechny ony kroky toho kterého nízkého tance. To se dá pochopit z toho, že jelikož se každý nízký tanec skládá z množství kroků, je zákonitě nezbytně si vysvětlit si a naučit se, jakým způsobem se všechny řečené kroky provádějí.
[Folio 2 verso]

Et premierement

Une desmarche seule se doibt faire du pie dextre en reculant,
et sapelle desmarche pour ce que on recule, et se doibt faire en
eslevant son corps, et reculer le pie dextre pres de lautre pie.

Le seconde desmarche se doibt faire du pie senestre en eslevant
son corps et se tourner ung petit devers la femme et puis amener
le pie dextre aupres du senestre en eslevant son corps pareillement.

Le tierce se doibt faire en pie dextre comme la premiere
et se doibt faire audit lieu la ou se fait la premiere.
[Folio 2 verso]

Zaprvé:

Samotný zákrok (desmarche) musíme provádět ustupujíce pravou nohou a jmenuje se zákrok (desmarche), protože se při něm ustupuje a musí se při něm nadnést tělo a pravá noha přitáhnout ke druhé.

Duhý zákrok (desmarche) se provádí levou nohou za nadnesení těla a s jeho drobným natočením směrem k dámě, pak je třeba za obdobného nadnesení těla přitáhnout pravou nohu k levé.

Třetí se provádí stejně jako první pravou nohou a je třeba jej provádět na stejném místě, jako první.
[Folio 5 recto]

Le branle se doibt commencher du pie senestre, et se doibt
finer du pie dextre et sapelle branle pour ce que on le fait
en branle dun pie sur lautre.

Les deux pas simples se font en alant, et le premier pas simple
se fait du pie senestre en eslevant son corps et faire ung pas
avant, et le second pas simple se fait du pie dextre, et faut
eslever son corps et marchier ung petit en avant.
[Folio 5 recto]

Bránl (branle) se musí začínat levou nohou a končit pravou nohou a jmenuje se bránl (branle), protože se při něm houpeme z jedné nohy na druhou.

Dva jednoduché kroky (pas simple) se dělají za chůze a první jednoduchý krok (pas simple) se provádí levou nohou s nadnesením těla a krokem vpřed a druhý jednoduchý krok (pas simple) se provádí pravou nohou s nadnesením těla a drobným postupem vpřed.
[Folio 5 verso]

Le premier pas double se fait du pie senestre, et faut eslever
son son corps et marchier trois pas en avant legierement. Le
premier du pie senestre, le second du dextre, et le tiers du senestre
comme le premier. Le second pas double se doibt faire du pie
dextre, et faut pariellement eslever son corps et puis marchier
trois pas en avant: le premier du pie dextre, le second du senestre
et le tiers du dextre. Le tiers pas double se fait du pie senestre
comme le premier. Le quart se fait du pie dextre comme le
second. Le quint se fait du pie senestre comme le premier
et comme le tiers.
[Folio 5 verso]

První dvojitý krok (pas double) se provádí levou nohou, je třeba při něm nadnést tělo a udělat tři mírné kroky vpřed. První levou nohou, druhý pravou a třetí levou, jako první. Druhý dvojitý krok (pas double) se provádí pravou nohou je třeba při něm obdobně nadnést tělo a opět udělat tři kroky vpřed, první pravou nohou, druhý levou a třetí pravou. Třetí dvojitý krok (pas double) se provádí levou nohou, stejně jako první, čtvrtý pravou nohou, jako druhý. Pátý se provádí levou nohou, stejně jako první a třetí.
[Folio 3 recto]

Il est a savoir que iamais nya que deux pas simples
ensemble selon lart de bien danser.

Item il est a savoir que les pas doubles sont tousjours
non pas selon lart de bien danser au vray.

Note que quant on fait deux pas simples apres le pas
double on doibt faire le premier du pie dextre, et le second
du senestre, affinque on face la premiere desmarche du
pie dextre comme dessus est dit.
[Folio 3 recto]

Je třeba vědět, že jednoduché kroky (pas simple) jsou podle pravidel dobrého tance vždy právě jen dva pohromadě.

Item je třeba vědět, že dvojitých kroků (pas double) je podle pravidel dobrého tance pohromadě vždy lichý počet.

Povšimni si, že když se dělají dva jednoduché kroky (pas simple) po kroku dvojitém (pas double), je potřeba první provést pravou nohou a druhý levou, aby se první zákrok (desmarche) mohl začít pravou nohou, jak bylo výše popsáno.
[Folio 3 verso]

Item il y a une rigle generale en basses danses que
tout premierement on fait une desmarche, puis faut faire
ung branle, et puis deux pas simples et puis les pas doubles,
et puis deux pas simples, se la mesure de la basse danse se
requiert, et puis les desmarches et puis le branle.

Item il est a noter que aucunesfois on fait une desmarche
et aucunesfois trois.
[Folio 3 verso]

Item máme v nízkých taních obecný předpis, že se nejprve dělá jeden zákrok (desmarche), po něm se musí provést jeden bránl (branle) po něm dva jdnoduché kroky (pas simple), pak kroky dvojité (pas double) a pak dva kroky jednoduché (pas simple), pokud to míra (mesure) tance vyžaduje, a pak zákrok (desmarche) a pak bránl (branle).

Item je třeba si povšimnout, že někdy děláme zákrok (desmarche) jeden a někdy tři.
[Folio 6 recto]

Item il est a noter quil ya aucunes mesures des basses
danses qui sont tres parfaites, les autres sont plus que
parfaites, et les autres sont parfaites, et les autres
imparfaites.

Les mesures tres parfaites sont celles qui ont pas simples
devant les pas doubles, et apres avec iii desmarches et ung
branle.

Les aultres se disent plus [que] parfaitez en sont celles qui ont
pas simples devant les pas doubles, et apres avecquez une
desmarche et ung branle.
[Folio 6 recto]

Item je třeba si povšimnout, že některé míry (mesure) nízkých tanců jsou zcela dokonalé (tres parfaites), některé více než dokonalé (plus que parfaites), některé dokonalé (parfaites) a některé nedokonalé (imparfaites).

Míry (mesure) zcela dokonalé (tres parfaites) jsou ty, které mají před dvojitmi kroky (pas double) kroky jednoduché (pas simple) a po dvojitých krocích (pas double) kroky jednoduché (pas simple), tři zákroky (desmarche) a jeden bránl (branle).

Dalším se říká více než dokonalé (plus que parfaites) a jsou to ty, které mají před dvojitmi kroky (pas double) kroky jednoduché (pas simple) a po dvojitých krocích (pas double) kroky jednoduché (pas simple), jeden zákrok (desmarche) a jeden bránl (branle).
[Fiolio 6 verso]

Les aultres sont apelleez imparfaites qui ont pas
simples devant les pas doubles et non pas apres
avec iii desmarches et ung branle.
[Folio 6 verso]

Dalším se říká nedokonalé (imparfaites), ty mají jednoduché kroky (pas simple) před kroky dvojitými (pas double), ale po nich ne, na jejich místě jsou tři zákroky (desmarche) a bránl (branle).


Přeložil Mikuláš Bryan.
Domovská stránka: http://puovo.wz.cz
Při použtí textu pro vlastní účely ponechte laskavě tuto patičku beze změny.


Poznámky:

0. Původně jsem měl v úmyslu mesure pro neexistenci zcela vhodného termínu nepřekládat, nakonec jsem se s rozporuplnýámi pocity rozhodl pro český výraz míra. Se zamlčeným významem "strukturovaná rytmická nadjednotka". (zpět)

1. V textu se důsledně ve smyslu tančit používá sloveso "marchier", tedy spíše "chodit". (zpět)

2. Starofrancouzská hudební teorie mi není zcela jasná. Ani Sova se v ní nevyzná. Ještě pobádáme. Nicméně z tanečního hlediska to pravděpodobně nebude zásadní informace. (zpět)

3. Doslovný překlad je skutečně takto polopatický. Jde zřejmě o to, že celý nízký tanec začíná hned v pomalém rytmu nízkého tance, narozdíl od druhého případu, kdy je před nebo za (text je v tomto ohledu nejasný, samotný nízký tanec zařazená skočná pasáž v jiném rytmu, která je ale pochopitelně zároveň jeho součástí. Mluví-li se kdykoliv o nízkém tanci, může se jednat jak o pouhý rytmus, tak o celou taneční strukturu od prvního do posledního pohybu. (zpět)

4. Je otázka, jestli se jedná o krok brabantský nebo "ovčí" (brebis znamená ovce). Přikláním se k první variantě, jelikož Moderne má na obdobném místě "pas de burbon" (burbonský krok). (zpět)