"Zachovají-li se tyto věci, je nízký tanec dobrý a po všech stránkách patřičný."
- Brusselský rukopis